Recent Events

Visit to the Albuquerque Family

Visit to the Albuquerque Family

Visit to the Albuquerque Familyತಾರಿಕ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 4,2021:  ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಸಭೆಚೆಂ  ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್ 1951 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬಾಂದ್ತಾನಾಂ ವ್ಹಡ್ ದುಡ್ವಾ ಕುಮಕ್ ದೀವ್ನ್  ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಲ್ಬುಕೆರ್ಕ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ  ಮಾಲ್ಘಡೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್...

read more
ಘಟಕಾಂಚಿ ಜಮತ್

ಘಟಕಾಂಚಿ ಜಮತ್

ಘಟಕಾಂಚಿ ಜಮತ್ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ, ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹಾಂತು ಯೆದೊಳ್ 14 ಘಟಕ್ ಅಸಾತ್. ಆಂಜೆಲೊರ್,ಬಜಾಲ್,ಇಜಯ್, ಬೆಂದೂರ್,ಬೊಂದೆಲ್,ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ದೆರೆಬೆಲ್,ರುಜಾಯ್, ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್,ಗುರುಪುರ್,ಜೆಪ್ಪು, ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚೆಂ ಘಟಕ್, ಮಿಲಾರ್, ಉರ್ವಾ ಅನಿ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ,ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚೆ ನವೀಕರಣಾಚಾ ಕಾಮಾಕ್...

read more
ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಕ್  ಭೆಟ್

ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಕ್ ಭೆಟ್

ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ‌ ಹೊಲಾಕ್  ಭೆಟ್ತಾರೀಕ್ 9 ಎಪ್ರಿಲ್  2021:  Chairman of Christian Development ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊಯ್ಲಸ್ ಡಿ'ಸೋಜ  ಅನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಸೊ ಲೋಕ್ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ‌ ಹೊಲಾಕ್  ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ‌ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್...

read more
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ 78ವೊ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದೀಸ್ 2021,ಸಪ್ಟೆಂಬರಾಚಾ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್ ಸಾಂತ್ ಆನ್ನಾ ಫ್ರಾಯರಿಚಾ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಅರ್ಗಾಂ ಬಲಿದಾನಾ ಸವೆಂ ಆಚರಣ್  ಕೆಲೊ.   ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ|ಬಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್...

read more
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ(ರಿ)  ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚೆಂ ನವೆಂ  ದಫ್ತರ್ ಅನಿ ನವೀಕ್ರತ್ ದಾಕ್ಟೆಂ ಹೊಲ್ ಉದ್ಘಾಟನ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ(ರಿ) ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚೆಂ ನವೆಂ ದಫ್ತರ್ ಅನಿ ನವೀಕ್ರತ್ ದಾಕ್ಟೆಂ ಹೊಲ್ ಉದ್ಘಾಟನ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ(ರಿ)  ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚೆಂ ನವೆಂ  ದಫ್ತರ್ ಅನಿ ನವೀಕ್ರತ್ ದಾಕ್ಟೆಂ ಹೊಲ್ ಉದ್ಘಾಟನ್ತಾರಿಕ್, 24.09.2021: ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ(ರಿ), ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ, ಹೊಲಾಚೆಂ  ನವೆO  ದಫ್ತರ್ , ಸಕಾಳಿಂ 9.30 ವೊರಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ|ಬಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್...

read more
ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಅನಿ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಕಾಮ್

ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಅನಿ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಕಾಮ್

ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಅನಿ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ತಾರೀಕ್,29 ಮಾರ್ಚ್ 2021 :ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚಾ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕಾಮಾಚಾ ವೆಳಾ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಅನಿ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಾಲು ಅಸಾ. ಹೆ ದಿಶೆನ್ ಮಾರ್ಚಾಚಾ ಎಕ್ವೀಸ್...

read more
ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳೂರ್  ಆಡಳ್ತ್ಯಾಚಾ *ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚಾ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ವರ್ದಿ

ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಚಾ *ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚಾ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ವರ್ದಿ

ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳೂರ್  ಆಡಳ್ತ್ಯಾಚಾ *ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚಾ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ವರ್ದಿ2021 ಮಾರ್ಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ  27 ತಾರಿಕೆರ್  ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚಾ ದುರಸ್ಥೆಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಕುಮಕ್  ವಿಚಾರುಂಕ್ ಮನವಿ ಪತ್ರಾಂ ಬಿಸ್ಪಾಚಾ ನಿವಾಸಾಚಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಅಧೀಕ್  ಮಾನಾದಿಕ್ ...

read more
ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್  “ಪುಂಡಿ ಪುಣವು” ಕಾರ್ಯೆಂ

ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ “ಪುಂಡಿ ಪುಣವು” ಕಾರ್ಯೆಂ

ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್  "ಪುಂಡಿ ಪುಣವು" ಕಾರ್ಯೆಂಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಧರ್ಮ್,ಜಾತ್, ಮತ್, ಭೇದ್ ನಾಂ, ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಂಚಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೆಂ ’ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ’ ಹೊಲ್.  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 70 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್  ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಂಚಾಂಕ್  ತಾಂಚಿ ತಾಲೆಂತಾಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್...

read more
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್2021 ಜುಲಾಯ್ ಮೊಯ್ನಾಚಾ 26 ಕ್  ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಾಕ್ ಸಭಾಚೆಂ  ವೆಬ್ ಸೈಟ್ https://www.konkaninataksabha.com, St. Aloysius College, Kodialbail ‘ SANIDHYA’  ಹೋಲಾಂತ್,  ಕೊಲೆಜೆ ಸೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್...

read more