Recent Events

Renovated DRAMA THEATRE:  Don Bosco Hall to be inaugurated on January 27 ನವೀಕೃತ ಡೋನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ನಾಟಕದ ಸಭಾಂಗಣ ಜ. 27 ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ

Renovated DRAMA THEATRE: Don Bosco Hall to be inaugurated on January 27 ನವೀಕೃತ ಡೋನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ನಾಟಕದ ಸಭಾಂಗಣ ಜ. 27 ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ

Don Bosco Hall, Balmatta, Road near Jyothi one of the oldest drama theatres hall’s of the city and also the only auditorium meant exclusively for Drama with artistic, literary, and cultural activities is all set for its formal inauguration following renovation.

read more
ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ದೆವಾದಿನ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಮಿಂಬಸಾನ್ ಲಿಕ್ಲೆಲೊ ನಾಟಕ್” ಕೆ.ಡಿ.ಬೊನಾ ಬಿ.ಎ.” ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೆಂ  ಮುಹುರ್ತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ.

ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ದೆವಾದಿನ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಮಿಂಬಸಾನ್ ಲಿಕ್ಲೆಲೊ ನಾಟಕ್” ಕೆ.ಡಿ.ಬೊನಾ ಬಿ.ಎ.” ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಮುಹುರ್ತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ.

ತಾರೀಕ್:15.12.2021: ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ದೆವಾದಿನ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಮಿಂಬಸಾನ್ ಲಿಕ್ಲೆಲೊ ನಾಟಕ್” ಕೆ.ಡಿ.ಬೊನಾ ಬಿ.ಎ.” ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚಾ ನವೀಕರಣಾಚಾ ಉದ್ಘಾಟನಾ ವೆಳಾರ್ 2022,ಜನವರಿಚಾ 30 ತಾರಿಕೆಕ್ ಸಾದರ್ ಜಾತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಮುಹುರ್ತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಡಿಸೆಂಬರಾಚಾ 15 ತಾರಿಕೆಕ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5.30 ವೊರಾರ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಚಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ.

read more
ಭೆಟ್

ಭೆಟ್

ತಾರೀಕ್: ಒಕ್ಟೋಬರ್ 23, 2021: ನಿವೃತ್  ಸೊಜೆರ್ ಎಡಿ‌ನೆಟ್ಟೊ ಹಾಕಾ ಜೆಪ್ಪು  ಸಾಂ ಜೊಸೆಫ್ ನಗರ್ ಹಾಂಗಾ ಭೆಟ್ ಕೆಲಿ ಅನಿ‌ ಶೊಲ್ ಅನಿ‌ ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದಿವುನ್ ಸನ್ಮಾನ್‌ ಕೆಲೊ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಲಿಸ್ಟನ್‌‌ ಡಿಸೋಜ, ಖಜಾಂಚಿ ಜೆರಿ‌ ಕೊನ್ಸೆಸೊ, ಪಿಆರ್ ಒ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ.

read more
ರಿಚ್ಚರ್ಡ್ ಮೊರಾಸಾಚಿ ಭೆಟ್

ರಿಚ್ಚರ್ಡ್ ಮೊರಾಸಾಚಿ ಭೆಟ್

ರಿಚ್ಚರ್ಡ್ ಮೊರಾಸಾಚಿ ಭೆಟ್ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಹ್ರೈನ್  ಹಾಚೊ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್ ಅನಿ‌ ಸ್ಥಳೀಯ್‌ ಸಂಚಾಲಕ್  ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಿಚ್ಚರ್ಡ್ ಮೊರಾಸ್‌ ತಾಕೊಡೆ ಹಾಂಕಾಂ ಇಜಯ್ ತಾ0ಚಾ ಘರಾಂತ್ ಭೆಟ್ ಕೆಲಿ. ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಜೊಯ್ಸ್ ಮೊರಾಸ್ ಸಾಂಗಾತಾ   ಅಸ್ ಲ್ಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್‌  ಸಭೆಚೊ  ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ|ಬಾ|ಪಾವ್ಲ್...

read more
ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕಲಾಕರ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊಚಿ ಭೆಟ್

ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕಲಾಕರ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊಚಿ ಭೆಟ್

ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕಲಾಕರ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊಚಿ ಭೆಟ್ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅನಿ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚೊ  ಅಭಿಮಾನಿ ಅನಿ ಮಾಲ್ಘಡೊ‌ ಕಲಾಕರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ  ದುಬಾಯ್, ಹಾಣೆ0 ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಕ್ ಭೆಟ್ ಕೆಲಿ ಅನಿ  ನವೀಕರಣ್  ಕಾಮಾಚಿ ಮಾಹೆತ್  ಘೆತ್ಲಿ. ಅಮ್ಚೆ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ರುತಾ...

read more
Visit to the Albuquerque Family

Visit to the Albuquerque Family

Visit to the Albuquerque Familyತಾರಿಕ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 4,2021:  ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಸಭೆಚೆಂ  ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್ 1951 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬಾಂದ್ತಾನಾಂ ವ್ಹಡ್ ದುಡ್ವಾ ಕುಮಕ್ ದೀವ್ನ್  ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಲ್ಬುಕೆರ್ಕ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ  ಮಾಲ್ಘಡೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್...

read more
ಘಟಕಾಂಚಿ ಜಮತ್

ಘಟಕಾಂಚಿ ಜಮತ್

ಘಟಕಾಂಚಿ ಜಮತ್ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ, ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹಾಂತು ಯೆದೊಳ್ 14 ಘಟಕ್ ಅಸಾತ್. ಆಂಜೆಲೊರ್,ಬಜಾಲ್,ಇಜಯ್, ಬೆಂದೂರ್,ಬೊಂದೆಲ್,ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ದೆರೆಬೆಲ್,ರುಜಾಯ್, ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್,ಗುರುಪುರ್,ಜೆಪ್ಪು, ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚೆಂ ಘಟಕ್, ಮಿಲಾರ್, ಉರ್ವಾ ಅನಿ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ,ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚೆ ನವೀಕರಣಾಚಾ ಕಾಮಾಕ್...

read more
ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಕ್  ಭೆಟ್

ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಕ್ ಭೆಟ್

ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ‌ ಹೊಲಾಕ್  ಭೆಟ್ತಾರೀಕ್ 9 ಎಪ್ರಿಲ್  2021:  Chairman of Christian Development ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊಯ್ಲಸ್ ಡಿ'ಸೋಜ  ಅನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಸೊ ಲೋಕ್ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ‌ ಹೊಲಾಕ್  ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ‌ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್...

read more