Visit to the Albuquerque Family

ತಾರಿಕ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 4,2021:  ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಸಭೆಚೆಂ  ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್ 1951 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬಾಂದ್ತಾನಾಂ ವ್ಹಡ್ ದುಡ್ವಾ ಕುಮಕ್ ದೀವ್ನ್  ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಲ್ಬುಕೆರ್ಕ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ  ಮಾಲ್ಘಡೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಹಾಕಾ ಭೆಟ್ ಕೆಲಿ.

ನಾಟಕ್ ಅನಿ ಹೆರ್ ಸಾ0ಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಖಾತಿರ್  ಅಧುನಿಕ್ ಸವ್ಲತ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಸಾದರ್ ಪಣಾಕ್,  ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾ0ಚಾ ಕಾಜಾರಾಂ ಅನಿ ಹೆರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ ಲಾಬ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಅಸಾ ತಶೆಂ  ಉರಂವ್ಚೆಂ ಅತಾಂಚಾ ಸರ್ವ್ ಸದಸ್ಯಾಂಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಚೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ಅನಿ ಹೊಲಾಕ್ ಭೆಟ್  ದಿಂವ್ಚೆಂ ಅಶ್ವಾಸನ್ ದಿಲೆಂ ಅನಿ ಸಹಕಾರ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್  ಕೊ.ನಾ.ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ.ಬಾ. ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ,ಕಾಪುಚಿನ್ ,ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲಿಸ್ಟನ್‌‌ ಡಿಸೋಜ, ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ಲೊಯ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜೊಸ್ಸಿ ಥಿಯೊದೊರ್ , ರುಜಾಯ್ ಘಟಕಾಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಾಂಧೊ ಮೈಕಲ್‌ ಮಿನೇಜಸ್ ಅನಿ‌ ಪಿಆರ್ ಒ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲೆ.

ತಾರಿಕ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 13,2021: ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಇಜಯ್ ಘಟಕ್ ಹಾಣಿಂ  ಕೊ.ನಾ.ಸಭೆಚಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಸಮಿತಿಚಾ ಜಮತೆ ವೆಳಾರ್ ಭೆಟ್ ಕರ್ನ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚಾ ನವೀಕರಣಾ ಖಾತಿರ್ ರುಪಯ್  25,555/- ಹತಾಂತರ್ ಕೆಲೆ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಇಜಯ್ ಘಟಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟೇನಿ ವಾಸ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸಿಲ್ವ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ವೀರಾ ಲೋಬೊ,ಅನಿ ಹೆರ್ ಸಾಂದೆ ರಿಚ್ಚರ್ಡ್ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾ,ಲಿಡ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್,ಕಾತ್ರಿನ್,ಶಾಲೆಟ್ ಪಿಂಟೊ,ಜೊಯ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ,ರೋಹನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ,ರೆಜಿನಾ ಲಸ್ರಾದೊ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲಿಂ. ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಗುಲೊಬ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಇಜಯ್ ಘಟಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟೇನಿ ವಾಸಾನ್ ಇಜಯ್ ಘಟಕಾ ಥಾವ್ನ್  ಕೊ.ನಾ. ಸಭೆಕ್ ಸದಾಂಚ್ಚ್ ಸಹಕಾರ್ ಅಸ್ತಲೊ  ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಕೊ.ನಾ.ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ.ಬಾ. ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಾನಾ ಉಪ್ಕಾರ್ ಅಟವ್ಣ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ. ಇಜಯ್ ಘಟಕಾಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಶೊಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಅರ್ಪುನ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಸಮಿತಿಚಾ ಹುಜಿರ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.