Visit to the Albuquerque Family

Visit to the Albuquerque Family

Visit to the Albuquerque Family ತಾರಿಕ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 4,2021:  ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಸಭೆಚೆಂ  ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್ 1951 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬಾಂದ್ತಾನಾಂ ವ್ಹಡ್ ದುಡ್ವಾ ಕುಮಕ್ ದೀವ್ನ್  ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಲ್ಬುಕೆರ್ಕ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ  ಮಾಲ್ಘಡೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಹಾಕಾ ಭೆಟ್ ಕೆಲಿ. ನಾಟಕ್...
ಘಟಕಾಂಚಿ ಜಮತ್

ಘಟಕಾಂಚಿ ಜಮತ್

ಘಟಕಾಂಚಿ ಜಮತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ, ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹಾಂತು ಯೆದೊಳ್ 14 ಘಟಕ್ ಅಸಾತ್. ಆಂಜೆಲೊರ್,ಬಜಾಲ್,ಇಜಯ್, ಬೆಂದೂರ್,ಬೊಂದೆಲ್,ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ದೆರೆಬೆಲ್,ರುಜಾಯ್, ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್,ಗುರುಪುರ್,ಜೆಪ್ಪು, ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚೆಂ ಘಟಕ್, ಮಿಲಾರ್, ಉರ್ವಾ ಅನಿ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ,ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚೆ ನವೀಕರಣಾಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ದಾನ್ ಜಮಂವ್ಕ್...
ಕೊಂಕ್ಣಿ  ನಾಟಕ್ ಸಭಾ(ರಿ) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕಥಾಬಿಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಗಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಳಗ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಲೋಕನ ಕಾಯ೯ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಸುರೇಶ ನೆಗಳಗುಳಿ ಅವರ ತುಷಾರ ಬಿಂದು ಕೃತಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಹಾಗೂ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ*

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ(ರಿ) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕಥಾಬಿಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಗಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಳಗ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಲೋಕನ ಕಾಯ೯ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಸುರೇಶ ನೆಗಳಗುಳಿ ಅವರ ತುಷಾರ ಬಿಂದು ಕೃತಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಹಾಗೂ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ*

ಕೊಂಕ್ಣಿ  ನಾಟಕ್ ಸಭಾ(ರಿ) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕಥಾಬಿಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಗಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಳಗ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಲೋಕನ ಕಾಯ೯ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾ ಸುರೇಶ ನೆಗಳಗುಳಿ ಅವರ ತುಷಾರ ಬಿಂದು ಕೃತಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಹಾಗೂ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ* ಇದೇ ದಿನಾಂಕ‌ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡರಂದು ಗಾಂಧೀ ಜಯಂತಿ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾವಸರದಲ್ಲಿ...
ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಕ್  ಭೆಟ್

ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಕ್ ಭೆಟ್

ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ‌ ಹೊಲಾಕ್  ಭೆಟ್ ತಾರೀಕ್ 9 ಎಪ್ರಿಲ್  2021:  Chairman of Christian Development ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊಯ್ಲಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ  ಅನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಸೊ ಲೋಕ್ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ‌ ಹೊಲಾಕ್  ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ‌ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಸ್ಟನ್...
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ 78ವೊ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದೀಸ್ 2021,ಸಪ್ಟೆಂಬರಾಚಾ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್ ಸಾಂತ್ ಆನ್ನಾ ಫ್ರಾಯರಿಚಾ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಅರ್ಗಾಂ ಬಲಿದಾನಾ ಸವೆಂ ಆಚರಣ್  ಕೆಲೊ.   ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ|ಬಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಕಪುಚಿನ್,...