Konkani Natak Sabha’s 78th Annual Day Celebration

Konkani Natak Sabha’s 78th Annual Day Celebration

Konkani Natak Sabha’s 78th Annual Day Celebration The 78th anniversary of THE KONKANI NATAK SABHA was celebrated at the newly renovated Don Bosco Hall on 13.02.2022. Vice president of Konkani Natak Sabha Mr. Liston D Souza welcomed the gathering. Konkani Natak Sabha’s...
Renovated DRAMA THEATRE:  Don Bosco Hall to be inaugurated on January 27 ನವೀಕೃತ ಡೋನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ನಾಟಕದ ಸಭಾಂಗಣ ಜ. 27 ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ

Renovated DRAMA THEATRE: Don Bosco Hall to be inaugurated on January 27 ನವೀಕೃತ ಡೋನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ನಾಟಕದ ಸಭಾಂಗಣ ಜ. 27 ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ

Renovated DRAMA THEATRE :  Don Bosco Hall to be inaugurated on January 27 ನವೀಕೃತ ಡೋನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ನಾಟಕದ ಸಭಾಂಗಣ ಜ. 27 ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ Don Bosco Hall, Balmatta, Road near Jyothi one of the oldest drama theatres halls of the city and also the only auditorium meant exclusively...
ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ದೆವಾದಿನ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಮಿಂಬಸಾನ್ ಲಿಕ್ಲೆಲೊ ನಾಟಕ್” ಕೆ.ಡಿ.ಬೊನಾ ಬಿ.ಎ.” ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೆಂ  ಮುಹುರ್ತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ.

ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ದೆವಾದಿನ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಮಿಂಬಸಾನ್ ಲಿಕ್ಲೆಲೊ ನಾಟಕ್” ಕೆ.ಡಿ.ಬೊನಾ ಬಿ.ಎ.” ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಮುಹುರ್ತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ.

ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ದೆವಾದಿನ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಮಿಂಬಸಾನ್ ಲಿಕ್ಲೆಲೊ ನಾಟಕ್” ಕೆ.ಡಿ.ಬೊನಾ ಬಿ.ಎ.” ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಮುಹುರ್ತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ. ತಾರೀಕ್:15.12.2021:  ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ದೆವಾದಿನ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಮಿಂಬಸಾನ್ ಲಿಕ್ಲೆಲೊ ನಾಟಕ್” ಕೆ.ಡಿ.ಬೊನಾ ಬಿ.ಎ.” ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ  ಹೊಲಾಚಾ ನವೀಕರಣಾಚಾ ಉದ್ಘಾಟನಾ ವೆಳಾರ್...
ಭೆಟ್

ಭೆಟ್

ಭೆಟ್ ತಾರೀಕ್: ಒಕ್ಟೋಬರ್ 23, 2021: ನಿವೃತ್  ಸೊಜೆರ್ ಎಡಿ‌ನೆಟ್ಟೊ ಹಾಕಾ ಜೆಪ್ಪು  ಸಾಂ ಜೊಸೆಫ್ ನಗರ್ ಹಾಂಗಾ ಭೆಟ್ ಕೆಲಿ ಅನಿ‌ ಶೊಲ್ ಅನಿ‌ ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದಿವುನ್ ಸನ್ಮಾನ್‌ ಕೆಲೊ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಲಿಸ್ಟನ್‌‌ ಡಿಸೋಜ, ಖಜಾಂಚಿ ಜೆರಿ‌ ಕೊನ್ಸೆಸೊ, ಪಿಆರ್ ಒ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ. ತಾರೀಕ್: ಒಕ್ಟೋಬರ್ 23,...