ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್

2021 ಜುಲಾಯ್ ಮೊಯ್ನಾಚಾ 26 ಕ್  ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಾಕ್ ಸಭಾಚೆಂ  ವೆಬ್ ಸೈಟ್ https://www.konkaninataksabha.com, St. Aloysius College, Kodialbail ‘ SANIDHYA’  ಹೋಲಾಂತ್,  ಕೊಲೆಜೆ ಸೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಡಾ. ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಅನಿಂ ದ.ಕ.  ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ  ಮಹಿಳೆಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಶ್ರಿಮತಿ ಶಾಲೆಟ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಜಾರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ.  ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ|ಬಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಕಾಪುಚಿನ್ ಅನಿಂ ಕಾರ್ಯಾಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚೆ ಸಾಂದೆ ವೇದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೆ ಸಾಂದೆ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಅಭಿಮಾನಿಂ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ.

After many days of hard work and dedication The Konkani Natak Sabha, Mangaluru, launched its new website on July 26 at Auditorium Sanidhya, St Aloysius College here. The URL of the new website is www.konkaninataksabha.com

The goal of this website is to reconnect with the dramatists, actors, composers, members, and well-wishers who have served The Konkani Natak Sabha for 70 years. The website also offers updates regarding the renovation of Don Bosco Hall and allows its members to connect with other members of the organization. Hereby, the executive committee members request its well-wishers to support and promote Konkani art and Culture by being generous towards Don Bosco Hall with the befitting contribution.

The launching ceremony of the website was presided over by Fr Melwyn Pinto SJ, rector, St Aloysius College. After launching the website he highlighted that the service rendered to mother land and mother tongue is always considered greatest and it helps to accomplish success in future endeavours. The guest of honour Shalet Pinto, advocate and president of Dakshina Kannada District Congress Women’s Committee stated that the launching of website is a great idea to reconnect and reach the people who have served The Konkani Natak Sabha for seventy years.
Another guest of honour Dr Fr Praveen Martis SJ, principal, St Aloysius College, Mangaluru, appreciated the service rendered by Konkani Natak Sabha for promoting the culture and art of Konkani community and assured that the Jesuit community would continue to support for the same cause.

Fr Paul Melwyn D’Souza, Capuchin, the president of KNS, welcomed the gathering. Liston D’Souza, the vice president, briefed about the renovation work of Don Bosco Hall. Floyd D Mello, the secretary rendered vote of thanks. Raymond D’ Cunha compered the programme. Gerald Concesso, the treasurer and Praveen Rodrigues, the joint secretary, were also present.

1 Comment

  1. Jossie Mascarenhas

    Good news. All the best to KNS 👍

    Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *