ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳೂರ್  ಆಡಳ್ತ್ಯಾಚಾ *ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚಾ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ವರ್ದಿ

2021 ಮಾರ್ಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ  27 ತಾರಿಕೆರ್  ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚಾ ದುರಸ್ಥೆಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಕುಮಕ್  ವಿಚಾರುಂಕ್ ಮನವಿ ಪತ್ರಾಂ ಬಿಸ್ಪಾಚಾ ನಿವಾಸಾಚಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಅಧೀಕ್  ಮಾನಾದಿಕ್  ದೊತೊರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹ ಹಾಣಿಂ ಆಶೀರ್ವಾದಿತ್ ಕರುನ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್  ಕೆಲಿ0.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೆ ಜಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್  ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಲೋಕ್ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಮಾನೆಸ್ತ್  ರೋಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ವೆದಿರ್ ಅಸೋನ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚಾ ದುರಸ್ತೆ ಕಾಮಾಕ್ ಅಪ್ಣಾಚೆಂ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ದಾನ್ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್   ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ ಅನಿ ಕಾಮಾಚಾ ಯಶಸ್ವೆಕ್ ಸಹಕಾರ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೊ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ!ಬಾ! ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ

ಚುನಾಯಿತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಾಚೊ ವಿವರ್  ದೀವ್ನ್ ,ಹಾಚೆ ಅದಿಂ ಅಮ್ಚಾ ಸಮಾಜೆಚಾ ದಾನಿಂನಿ  ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚಾ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕಾಮಾಚಾ ಯೋಜನಾಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಸಹಾಯೆಚೊ ಹಾತ್  ಬದ್ಲುನ್ ಅತಾಂ ಹೆಂ ದುರಸ್ತೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ.

ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫ್ಲೊಯ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ PRO ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಹಾಣಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಲೆಂ. ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕಲಾಕರ್ ಡೊಲ್ಲಾ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಪ್ರಚಾರ್ ಸಹಾಯ್ ಕರ್ಚೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಲಿಯಾಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಮಂತ್ರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಲೆ.

ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಸಮಿತಿಚೆ ಸಾಂದೆ ಶಾಲೆಟ್ ಪಿಂಟೊ,ತೆರೆಜಾ ಪಿಂಟೊ,ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ಪಿರೇರಾ ಅನಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಭಂದಕ್ ಬೊನಿಫಾಸ್ ಪಿಂಟೊ ಹಜಾರ್ ಅಸೊನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಯಶಸ್ವೆಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿ.(ತಸ್ವೀರ್ ಅಸಾತ್)

On the 27th March 2021, the sponsorship appeal letters for the renovation of Don Bosco Hall were released by Most Rev. Dr. Peter Paul Saldanha, Bishop of Mangaluru Diocese at Bishop’s House, Mangaluru. 

The chief guest for the event was Mr. Roy Castelino, PRO of Mangaluru Diocese. He pledged to donate Rs 1 lakh for the renovation works. 

Konkani Natak Sabha President Rev.Fr. Paul Melwyn D’Souza welcomed the gathering. Vice President Mr. Liston D’Souza explained to the audience, the need for renovation and about the progress of the renovation work. General Secretary Mr. Floyd D’Mello, proposed the vote of thanks. PRO of Konkani Natak Sabha Mr. Raymond D’Cunha compered the event. Noted dramatist Mr. Dolla Mangaluru, and publicity manager Mr. Elias Fernandes were also present. 

Committee members Shalet Pinto, Theresa Pinto, Gladis Pereira and Konkani Natak Sabha Manager Boniface Pinto were present.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *