ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್  “ಪುಂಡಿ ಪುಣವು” ಕಾರ್ಯೆಂ

ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಧರ್ಮ್,ಜಾತ್, ಮತ್, ಭೇದ್ ನಾಂ, ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಂಚಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೆಂಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊಹೊಲ್ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 70 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್  ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಂಚಾಂಕ್  ತಾಂಚಿ ತಾಲೆಂತಾಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಚ್ಚ್ ವೇದಿಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊಹೊಲ್.  2021 ಆಗೊಸ್ತಾಚಾ 2 ತಾರಿಕೆಕ್ ಹ್ಯಾ ಹೊಲಾಚಾ ನವ್ಯಾ ವೇದಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರ್ವಾತೆಕ್ ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ, ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್   ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ್  ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಎಮ್. ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್  ರಾಜೇಂದ್ರ  ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ತುಳು ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ದೇವ್ ದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್, ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ್/ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಹೆರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ಸಂಗೀತ್ ಗಾರ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಡೊಲ್ಲ ಮಂಗ್ಳುರ್ , ಡೊಲ್ಫಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ  ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ|ಬಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಕಾಪುಚಿನ್ ಅನಿಂ ಕಾರ್ಯಾಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚೆ ಸಾಂದೆ ವೇದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೆ ಸಾಂದೆ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಅಭಿಮಾನಿಂ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ.

Over the past 70 years, Konkani Natak Sabha’s Don Bosco Hall has given artists from every religion, caste, language an opportunity to showcase their talents. On 2nd August 2021, the work for the new stage of Don Bosco Hall was symbolically inaugurated with the lighting of the lamp. The Chief Guest of the function was BJP District President Sudarshan M. Kannada Cinema Director Rajendra Singh Babu, Tulu Dramatists Devdas Kapikad, Vijay Kumar Kodialbail, Kishore D Shetty, Konkani Cinema Director Harry Fernandes, Singer Muralidhar Kamath, Konkani Dramatists Dolla Mangaluru, Dolphy Saldanha, Konkani Natak Sabha President Rev. Fr Paul Melwyn D’Souza, Capuchin, and the executive committee were present on the dais. The members of the Konkani Natak Sabha and well-wishers were also present.

1 Comment

  1. Jossie Mascarenhas

    Well Done !

    Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *